สายไฟ VAF-G (100ม.)

  • ความยาวเต็มม้วน 100 เมตร
  • แรงดันใช้งาน ( Inputvoltage ) 300/500V
  • สายไฟผ่านมาตรฐานมอก.11-2553
  • สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิใช้งาน 70°
Compare