Showing 1–30 of 43 results

สปอร์ตไลท์ LED 200W

        สปอร์ตไลท์ LED 200W สปอร์ตไลท์สนามขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณกว้าง นิยมใช้เป็นไฟส่องป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ไฟสนามกีฬา ไฟสนามฟุตบอล หรือใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือโกดังขนาดใหญ่ สปอร์ตไลท์ แบรนด์ BEC, EVE, Richled, Philips, GATA, Iwachi, Bioblub เป็นสปอร์ตไลท์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 1955-2551 รับประกันคุณภาพ มีค่า IP ป้องกันน้ำและฝุ่นอย่างสมบูรณ์ มั่นใจในความคงทนแข็งแรง และราคาถูก คุ้มราคาและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ปล่อยความร้อนและรังสียูวี และรับประกันการใช้งานนานถึง 2 ปี

081-428-9789
[email protected]