เสาไฟถนนชนิดกิ่งคู่

เสาไฟถนนชนิดกิ่งคู่ มี เสาไฟถนนปลายเรียวชนิดกิ่งคู่ ผ่านมาตรฐานมอก. เสาไฟถนนชุบกัลวาไนซ์กิ่งคู่ และ เสาไฟถนนปลายเรียวชุบกัลวาไนซ์กิ่งคู่ ติดตั้งระดับเสาไฟสูงตั้งแต่ 4เมตร,5 เมตร,6 เมตร,7 เมตร,8 เมตร,และ 9 เมตร เสาไฟใช้ติดตั้งทางด่วน สนามกีฬา ลานจอดรถ สนามหญ้า

Showing all 3 results