เสาไฟถนนชนิดเสาตรง

เสาไฟถนน ชนิดเสาตรง ออกแบบตามมาตรฐานกรมทางหลวง ติดตั้งความสูงเสาไฟถนนตั้งแต่2.5เมตร,3 เมตร,และ 3.5เมตรใช้ติดตั้งตามบริเวณทางเดินสนามกีฬา ลานจอดรถ สนามหญ้า มีทั้งแบบเสาไฟถนนชุบกัลวาไนซ์ เสาไฟถนนปลายเรียวชุบกัลวาไนซ์ ปราศจากการกัดกร่อนของสนิมตลอดอายุการใช้งานผ่านมาตรฐาน มอก.รับรองเสาไฟถนนชนิดเสาตรง สามารถแยกชิ้นส่วนโคมเสาไฟถนน มาประกอบใหม่ได้ ปลายเสาไฟถนน มีขนาด 1.5 นิ้ว และ 2 นิ้ว รุ่นยอดนิยม

Showing all 3 results