Showing all 9 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 60W

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 60W เหมาะสำหรับติดตั้งมุมสูง บริเวณถนนทางเดิน มีค่ามาตรฐาน IP ช่วยในการป้องกันน้ำและฝุ่น แบตเตอรี่ลิเธี่ยม ตัวเลนส์ถูกออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ตัวโคมมีครีบระบายความร้อน มีแสงสว่างให้คุณเลือก 2 แสง เดย์ไลท์(สีขาว)หรือวอร์มไวท์(สีส้ม) ให้ความสว่างสูงประหยัดค่าไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพสามารถกักเก็บพลังงานได้เป็นอย่างดี และมีีอายุการใช้งานที่ยาวนาน