Showing 1–30 of 36 results

สปอร์ตไลท์ LED 10W

              สปอร์ตไลท์ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณภายใน นิยมใช้เป็นไฟส่องป้ายจัดนิทรรศการ,ไฟส่องรูป เนื่องจากมีราคาไม่แพง ให้ความสว่าง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และ ยังมีให้เลือกทั้งแบบพกพา สามารถพกเดินทางไปได้สะดวก และสามารถใช้งานได้หลายชั่วโมงต่อการชาร์จไฟเต็มประจุ 1 ครั้ง

081-428-9789
[email protected]