Showing 1–30 of 41 results

สปอร์ตไลท์ LED 100W

สปอร์ตไลท์ LED 100W สปอร์ตไลท์อีกหนึ่งตัวที่ให้ความสว่างสูง สามารถใช้งานได้ทั้งบริเวณพื้นที่ภายในและภาคสนาม อาทิ ไฟสำหรับส่องป้ายโฆษณาห้างร้านขนาดใหญ่ หรือใช้เป็นไฟภายในโรงงาน ลานจอดรถ หรือใช้เป็นไฟสนามฟุตบอล ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างหลากหลาย
สปอร์ตไลท์ LED 100W เป็นสปอร์ตไลท์ราคาถูก มีค่า IP ที่ป้องกันน้ำและฝุ่น เปิดแล้วสว่างทันที จุดเด่นที่น่าสนใจคือการประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ถือเป็นสปอร์ตไลท์ที่คุ้มค่า คุ้มราคา และสะดวกในการเลือกซื้อ โดยเรามีหลากหลายแบรนด์คุณภาพราคาประหยัด อาทิ Richled, BEC, EVE, PHILIPS, FSL, IWACHI, ML, HIGHLIGHT, BIOBULB, GATA และ SWITCH

081-428-9789
[email protected]