สายไฟ IEC05 (IV) 1×1 sqmm. (100ม.)

  • ความยาวเต็มม้วน 100 เมตร
  • ความหนาของสายไฟ 1X1 ตาราง มิลลิเมตร
  • แรงดันใช้งาน ( Inputvoltage ) 300/500V
  • สายไฟผ่านมาตรฐานมอก.11-2553
  • สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิใช้งาน 70°
Compare