โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 70W

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 70w
   
โคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์ 70w