โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 60W

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 60w
   
โคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์ 60w