โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 3W

   
โคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์ 10w