โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 20W

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 20w
   
โคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์ 20w