โคมไฟเพดาน 14นิ้ว ลายไม้แก้ว C10-02

฿0.00

โคมไฟเพดาน 14นิ้ว ลายไม้แก้ว C10-02

 • โคมไฟเพดาน32w ลายไม้แก้ว เป็นอีกทรงที่ถูกออกแบบและเป็นที่ยอมรับกันอย่างยาวนาน
 • ถาดผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง สีขาวผ่านกระบวนการป้องกันสนิมและพ่นด้วยสีฝุ่น EPOXY ก่อนจะทำการอบแห้งอีกครั้ง
 • สีลายไม้และสีทองผ่านกระบวนการทำสีและชุบเป็นสุญญากาศภายในชุบเงาช่วยสะท้อนแสง
 • แก้วผลิตจากกระจกอย่างดีเจาะลบมุมและเพ้นท์สีอย่างดีก่อนจะอบโค้งด้วยความร้อนสูง
 • โคมเพดานเหมาะสำหรับพื้นที่ใช้สอยทั่วไป เป็นโคมประธาน ใช้หลอดและอุปกรณ์ 32 วัตต์ ให้ความสว่างผ่านแก้วลวดลายวิจิตรบรรจง
 • สามารถเลือกลายมาก-น้อยได้ตามรสนิยมของผู้ใช้ และสามารถใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 32
Compare

โคมไฟเพดาน 14นิ้ว ลายไม้แก้ว C10-03

฿0.00

โคมไฟเพดาน 14นิ้ว ลายไม้แก้ว C10-03

 • ♦ โคมไฟเพดาน32w ลายไม้แก้ว เป็นอีกทรงที่ถูกออกแบบและเป็นที่ยอมรับกันอย่างยาวนาน
 • ♦ ถาดผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง สีขาวผ่านกระบวนการป้องกันสนิมและพ่นด้วยสีฝุ่น EPOXY ก่อนจะทำการอบแห้งอีกครั้ง
 • ♦ สีลายไม้และสีทองผ่านกระบวนการทำสีและชุบเป็นสุญญากาศภายในชุบเงาช่วยสะท้อนแสง
 • ♦ แก้วผลิตจากกระจกอย่างดีเจาะลบมุมและเพ้นท์สีอย่างดีก่อนจะอบโค้งด้วยความร้อนสูง
 • ♦ โคมเพดานเหมาะสำหรับพื้นที่ใช้สอยทั่วไป เป็นโคมประธาน ใช้หลอดและอุปกรณ์ 32 วัตต์ ให้ความสว่างผ่านแก้วลวดลายวิจิตรบรรจง
 • ♦ สามารถเลือกลายมาก-น้อยได้ตามรสนิยมของผู้ใช้ และสามารถใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 32
Compare

โคมไฟเพดาน 14นิ้ว ลายไม้แก้ว C10-04

฿0.00

โคมไฟเพดาน 14นิ้ว ลายไม้แก้ว C10-04

 • ♦ โคมไฟเพดาน32w ลายไม้แก้ว เป็นอีกทรงที่ถูกออกแบบและเป็นที่ยอมรับกันอย่างยาวนาน
 • ♦ ถาดผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง สีขาวผ่านกระบวนการป้องกันสนิมและพ่นด้วยสีฝุ่น EPOXY ก่อนจะทำการอบแห้งอีกครั้ง
 • ♦ สีลายไม้และสีทองผ่านกระบวนการทำสีและชุบเป็นสุญญากาศภายในชุบเงาช่วยสะท้อนแสง
 • ♦ แก้วผลิตจากกระจกอย่างดีเจาะลบมุมและเพ้นท์สีอย่างดีก่อนจะอบโค้งด้วยความร้อนสูง
 • ♦ โคมเพดานเหมาะสำหรับพื้นที่ใช้สอยทั่วไป เป็นโคมประธาน ใช้หลอดและอุปกรณ์ 32 วัตต์ ให้ความสว่างผ่านแก้วลวดลายวิจิตรบรรจง
 • ♦ สามารถเลือกลายมาก-น้อยได้ตามรสนิยมของผู้ใช้ และสามารถใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 32
Compare

โคมไฟเพดาน 14นิ้ว ลายไม้แก้ว C10-05

฿0.00

โคมไฟเพดาน 14นิ้ว ลายไม้แก้ว C10-05

 • ♦ โคมไฟเพดาน32w ลายไม้แก้ว เป็นอีกทรงที่ถูกออกแบบและเป็นที่ยอมรับกันอย่างยาวนาน
 • ♦ ถาดผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง สีขาวผ่านกระบวนการป้องกันสนิมและพ่นด้วยสีฝุ่น EPOXY ก่อนจะทำการอบแห้งอีกครั้ง
 • ♦ สีลายไม้และสีทองผ่านกระบวนการทำสีและชุบเป็นสุญญากาศภายในชุบเงาช่วยสะท้อนแสง
 • ♦ แก้วผลิตจากกระจกอย่างดีเจาะลบมุมและเพ้นท์สีอย่างดีก่อนจะอบโค้งด้วยความร้อนสูง
 • ♦ โคมเพดานเหมาะสำหรับพื้นที่ใช้สอยทั่วไป เป็นโคมประธาน ใช้หลอดและอุปกรณ์ 32 วัตต์ ให้ความสว่างผ่านแก้วลวดลายวิจิตรบรรจง
 • ♦ สามารถเลือกลายมาก-น้อยได้ตามรสนิยมของผู้ใช้ และสามารถใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 32
Compare

โคมไฟเพดาน 14นิ้ว ลายไม้แก้ว C10-06

฿0.00

โคมไฟเพดาน 14นิ้ว ลายไม้แก้ว C10-06

 • ♦ โคมไฟเพดาน32w ลายไม้แก้ว เป็นอีกทรงที่ถูกออกแบบและเป็นที่ยอมรับกันอย่างยาวนาน
 • ♦ ถาดผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง สีขาวผ่านกระบวนการป้องกันสนิมและพ่นด้วยสีฝุ่น EPOXY ก่อนจะทำการอบแห้งอีกครั้ง
 • ♦ สีลายไม้และสีทองผ่านกระบวนการทำสีและชุบเป็นสุญญากาศภายในชุบเงาช่วยสะท้อนแสง
 • ♦ แก้วผลิตจากกระจกอย่างดีเจาะลบมุมและเพ้นท์สีอย่างดีก่อนจะอบโค้งด้วยความร้อนสูง
 • ♦ โคมเพดานเหมาะสำหรับพื้นที่ใช้สอยทั่วไป เป็นโคมประธาน ใช้หลอดและอุปกรณ์ 32 วัตต์ ให้ความสว่างผ่านแก้วลวดลายวิจิตรบรรจง
 • ♦ สามารถเลือกลายมาก-น้อยได้ตามรสนิยมของผู้ใช้ และสามารถใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 32
Compare

โคมไฟเพดาน 14นิ้ว ลายไม้แก้ว C10-01

฿0.00

โคมไฟเพดาน 14นิ้ว ลายไม้แก้ว C10-01

 • ♦ โคมไฟเพดาน32w ลายไม้แก้ว เป็นอีกทรงที่ถูกออกแบบและเป็นที่ยอมรับกันอย่างยาวนาน
 • ♦ ถาดผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง สีขาวผ่านกระบวนการป้องกันสนิมและพ่นด้วยสีฝุ่น EPOXY ก่อนจะทำการอบแห้งอีกครั้ง
 • ♦ สีลายไม้และสีทองผ่านกระบวนการทำสีและชุบเป็นสุญญากาศภายในชุบเงาช่วยสะท้อนแสง
 • ♦ แก้วผลิตจากกระจกอย่างดีเจาะลบมุมและเพ้นท์สีอย่างดีก่อนจะอบโค้งด้วยความร้อนสูง
 • ♦ โคมเพดานเหมาะสำหรับพื้นที่ใช้สอยทั่วไป เป็นโคมประธาน ใช้หลอดและอุปกรณ์ 32 วัตต์ ให้ความสว่างผ่านแก้วลวดลายวิจิตรบรรจง
 • ♦ สามารถเลือกลายมาก-น้อยได้ตามรสนิยมของผู้ใช้ และสามารถใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 32
Compare