โคมไฟถนนโพลีคาร์บอร์เนต หลอดT8

฿0.00

โคมไฟถนนโพลีคาร์บอร์เนต หลอดT8

♦ โคมไฟถนนโพลีคาร์บอร์เนต หลอดT8 เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบนกิ่งโคมไฟ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้กับงานภายนอกอาคาร เช่น ทางเดินสาธารณะ ลานจอดรถกลางแจ้ง ทางเดินภายในหมู่บ้าน สนามหญ้า สนามกีฬากลางแจ้ง หรือ งานภาคสนามอื่นๆ
♦ การติดตั้งโคมไฟถนนล้วนมีแต่ข้อดีทั้งสิ้น เช่น ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หรือ ป้องกันการเกิดเหตุการณ์อาชญากรรมแก่ผู้ที่สัญจรไปมา และเดินทางเท้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

Compare