โคมไฟถนนหลังเต่า DURALITE E40 Lanar

รายละเอียด
– holder พอร์ซเลนขั้ว E40 สำหรับหลอด HID
– ใช้กับหลอดไฟ แสงจันทร์ 250W-400W
– ใช้กับหลอดไฟ เมทัลฮาไลด์ 250W-400W
– ใช้กับหลอดไฟ ไฮเพรสเชอร์โซเดี่ยม 250W-400W
– มีมาตรฐานการป้องกันน้ำ / กันฝุ่นระดับ IP65

Compare