เสาไฟเหล็กตรงทรงกระบอกกลม

  • มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 2.5- 6 เมตร
  • เหมาะสำหรับติดตั้งโคมไฟภายนอกอาคาร
  • แข็งแรงทนทาน
  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมโคมได้ภายในเสา
  • ช่องเซอร์วิสบริเวณโคนเสา สะดวกต่อการบำรุงรักษา
Compare