เสาไฟถนนชนิดกิ่งเดี่ยว RICH

รายละเอียด
– เสาไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยว ( Single Bracket)
– สำหรับความสูงของเสานั้นจะอยู่ระหว่าง 3 – 12 เมตร ซึ่งเป็นขนาดความสูงที่เหมาะสมกับทุกพิ้นที่
– สามารถปรับและควบคุมมุมการส่องสว่างของแสงไฟได้ ซึ่งจะเห็นว่า เสา Bracket Pole ถูกผลิตเพื่อการปรับใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

Compare