ไฟฉุกเฉิน LED 6W GE-2002 IWACHI 

รายละเอียด
– ระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่ 4-6 ชั่วโมง
– ตัวแบตเตอรี่มีขนาดความจุ 6V/4Ah
– ค่าอุณหภูมิแสง เป็นแสงขาว ( Daylight ) 6500K
– มีมาตรฐานป้องกันน้ำป้องกันฝุ่น ระดับ IP45
– มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง

Compare