โคมกันระเบิด ฟลูออเรสเซนต์  FNR-R SERIES

โคมกันระเบิด ฟลูออเรสเซนต์  FNR-R SERIES
– สามารถใช้ร่วมกันกับหลอด T8 , T5 หรือ หลอด LED
– ระดับการป้องกันสำหรับ IEC : Zone1 , 21 and Zone 2 , 22
– อุณหภูมิในการทำงาน  : -20 C to + 55 C
– แรงดันไฟฟ้า  : 220-240V | AC. 50/60Hz

Compare