สายไฟ IEC01 (THW) 100ม.

  • สายไฟตัวนำทองแดง เส้นเดี่ยวแข็ง และ ตีเกลียว ฉนวน PVC มีแกนเดียว
  • สายไฟผ่านมาตรฐานมอก.11-2553
  • สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิใช้งาน 70°
Compare