สายไฟโซล่าเซลล์ 5 เมตร สีแดง เข้าหัว MC4 โซล่าริช

 • อุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งานตั้งแต่ -40°C ถึง 90°C
 • อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ 120°C เป็นเวลา 20,000 ชั่วโมง
 • ขนาดตัวนำ 2.5 – 16 ตร.มม.
 • วัสดุตัวนำ ทองแดงกระป๋องตีเกลียวอบอ่อน
 • วัสดุฉนวน XLPE
 • วัสดุปลอก LSZH XLPO
 • รัศมีการดัด – 8xOD
Compare

สายไฟโซล่าเซลล์ 5 เมตร สีดำ เข้าหัว MC4 โซล่าริช

 • อุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งานตั้งแต่ -40°C ถึง 90°C
 • อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ 120°C เป็นเวลา 20,000 ชั่วโมง
 • ขนาดตัวนำ 2.5 – 16 ตร.มม.
 • วัสดุตัวนำ ทองแดงกระป๋องตีเกลียวอบอ่อน
 • วัสดุฉนวน XLPE
 • วัสดุปลอก LSZH XLPO
 • รัศมีการดัด – 8xOD
Compare

สายไฟโซล่าเซลล์ 5 เมตร สีดำ ไม่เข้าหัว โซล่าริช

 • อุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งานตั้งแต่ -40°C ถึง 90°C
 • อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ 120°C เป็นเวลา 20,000 ชั่วโมง
 • ขนาดตัวนำ 2.5 – 16 ตร.มม.
 • วัสดุตัวนำ ทองแดงกระป๋องตีเกลียวอบอ่อน
 • วัสดุฉนวน XLPE
 • วัสดุปลอก LSZH XLPO
 • รัศมีการดัด – 8xOD
Compare

สายไฟโซล่าเซลล์ 5 เมตร สีแดง ไม่เข้าหัว โซล่าริช

 • อุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งานตั้งแต่ -40°C ถึง 90°C
 • อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ 120°C เป็นเวลา 20,000 ชั่วโมง
 • ขนาดตัวนำ 2.5 – 16 ตร.มม.
 • วัสดุตัวนำ ทองแดงกระป๋องตีเกลียวอบอ่อน
 • วัสดุฉนวน XLPE
 • วัสดุปลอก LSZH XLPO
 • รัศมีการดัด – 8xOD
Compare