โคมสปอร์ตไลท์เมทัลฮาไลด์ 2000W GATA CROSS CR2000

คำเตือน
1. สปอร์ตไลท์ชนิดนี้มีความร้อนที่สูงมาก การใช้งานหากเปิดทิ้งไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง
และมีการไปสัมผัสที่ตัวกระจกหรือตัวบอดี้โคม ผิวหนังจะพอง และ แสบร้อน
2. การเปิดปิดโคมชนิดนี้ ต้องใช้เวลาอุ่นหลอด ไม่สามารถเปิดๆ ปิดๆ ทันที จะทำให้หลอดขาดได้

Compare