โคมสปอร์ตไลท์ MH 400w Philips ConTempo RVP350

  • ได้รับมาตรฐานการป้องกันน้ำและป้องกันฝุ่น IP65
  • มีน้ำหนัก 10 กิโลกรัม
  • กระจกเทมเปอร์
  • กระแสไฟเข้า 220V/50Hz
Compare