สปอร์ตไลท์ LED 100W DOB Better EVE

  • อุณหภูมิสี 6500K แสงขาว ( 8500 ลูเมน )
  • อุณหภูมิสี 3000K แสงเหลืองนวลตา ( 8000 ลูเมน )
  • Beam Angle 120 ํ 
  • ลดภาระค่าไฟฟ้าได้ถึง 90%
  • เพาเวอร์แฟกเตอร์ (PF.) 1.0
  • มาตรฐานป้องกันน้ำ และ ฝุ่น IP65
  • อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง
  • รับประกัน 1 ปี
Compare