ปลั๊กพ่วง DATA AP4195 4 ช่อง 1 สวิตช์ 5 เมตร

  • สายไฟยาว 5 เมตร
  • ตัวปลั๊กมี 4 ช่อง
  • 1 สวิตช์
  • รองรับกระแสไฟฟ้าโหลดได้สูงสุด 2300 วัตต์
  • ผลิตจากวัสดุเซฟตี้ไม่ลามไฟ
  • มีม่านนิรภัยป้องกันเด็กเอานิ้วแหย่ปลั๊ก
  • สายไฟมาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 11-2553
  • สวิตช์นิรภัย IEC 60934 มอก. 824-2551 ตัดไฟอัตโนมัติ
  • เต้ารับและเต้าเสียบมาตรฐาน มอก. 166-2549
Compare