สายไฟ IEC02 THW(f)VSF 100ม.

  • สายไฟ สายอ่อน ชนิดกลมแกนเดียว ฉนวนของสายไฟทำจากพีวีซี (PVC)
  • สายไฟผ่านมาตรฐานมอก.11-2553
  • สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิใช้งาน 70°
Compare