Tag Archives: highbay

7 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนใช้โคมไฟไฮเบย์ LED

7 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนใช้โคมไฟไฮเบย์ LED โคมไฟไฮเบย์ LED เป็นไฟที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ มักใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีเพดานสูงตั้งแต่ 20 ถึง 40 ฟุต อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการเลือกโคมไฟไฮเบย์ LED การปฏิบัติตามประเด็นที่กล่าวถึงด้านล่างจะทำให้ขั้นตอนการคัดเลือกของคุณง่ายขึ้น [...]