Tag Archives: ไฟled

หลอดไฟ LED ดึงดูดแมลงได้หรือไม่ ?

หลอดไฟ LED ดึงดูดแมลงได้หรือไม่ ? แสงสว่างจากหลอดไฟ LEDจะดึงดูดแมลงได้อย่างไร? การที่มีแมลงมาบินรอบๆหลอดไฟของคุณตอนกลางคืนอาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจ โคมไฟควรสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย ไม่ทำให้แย่ลงไปอีก มีทฤษฎีที่ว่าแสงไม่เพียงแต่จะดึงดูดแมลงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหลอดไฟเฉพาะที่ผลิตแสงด้วย มันสร้างการวิเคราะห์ความคิดเกี่ยวกับไม่เพียงแค่ลำแสงที่ผลิตได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงรูปร่าง เคลวิน และขนาดของหลอดไฟด้วย [...]