Tag Archives: หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์

การเลือกกำลังวัตต์ของหลอดไฟ LED ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การเลือกกำลังวัตต์ของหลอดไฟ LED ให้เหมาะสมกับการใช้งาน หลอดไฟ หรือ หลอดไป LED เราสามารถแบ่ง เป็น 2 กรณี คือ กรณีที่นำไปใช้เปลี่ยน หลอดไฟ ตัวเดิมที่เป็นรุ่นเก่าตัวใหญ่ [...]

หลอดไฟ LED แบบยาวที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

หลอดไฟ LED แบบยาวที่นิยมใช้ในปัจจุบัน หลอดไฟ เมื่อ 2-5ปีที่ผ่านมา หลอดไฟที่บ้านเรือนส่วนใหญ่ใช้กันแพร่หลาย และ เข้าใจว่าเป็นหลอดไฟมาตรฐานทั่วไปที่นิยมใช้จะมีลักษณะเป็นทรงกระบอก มีความยาวทั้ง 60เซนติเมตร และ 120เซนติเมตร ซึ่งหลอดไฟประเภทนี้จำเป็นต้องต่อกับชุดรางที่ใช้สำหรับการติดตั้ง และ [...]