Tag Archives: ขั้นตอนในการเลือกซื้อโคมไฟถนน LED

ขั้นตอนในการเลือกซื้อโคมไฟถนน LED

blank

ขั้นตอนในการเลือกซื้อโคมไฟถนน LED ในปัจจุบันไม่ว่าสถานที่ใดก็ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างทั้งสิ้น เพราะในปัจจุบันโลกของเราต่างมีการแข่งขัน และผลิตสิ่งต่างๆ  ซึ่งในกระบวนการผลิตเหล่านี้นี่เองก็จะมีแสงสว่างเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งนอกจากแสงสว่างจะช่วยทำให้การผลิตสิ่งต่างๆและการทำงานของมนุษย์มีอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว แสงสว่างยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ เหมือนการติดตั้งโคมไฟถนน LED PHILIPS ซึ่งการเลือกประเภทและรูปแบบของโคมไฟถนน LED ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บนท้องถนน และเส้นทางการจราจรต่างๆ โดยในขั้นตอนแรกของการเลือกซื้อโคมไฟถนน LED คือ               ขั้นตอนแรก เราจะต้องทำการกำหนดและตรวจสอบพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งโคมไฟถนน LED ว่า สถานที่ที่จะติดตั้งโคมไฟถนน LED นั้น มีลักษณะของพื้นดินเป็นอย่างไร เช่น พื้นหญ้า พื้นปูนซีเมนต์ หลังจากนั้นให้กำหนดประเภทของโคมไฟถนน LED ให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นดินที่จะทำการติดตั้ง ทั้งนี้ในการติดตั้งโคมไฟถนน LED ในแต่ละครั้ง ควรทำการประเมินว่าพื้นที่ที่ทำการติดตั้งนั้นสามารถรองรับน้ำหนักของโคมไฟถนน LED เสาไฟถนนและอุปกรณ์อื่นๆ ได้หรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาเสาไฟถนนเอียง               ขั้นตอนต่อมา คือประเมินค่าของโคมไฟถนน LED ว่ามีการส่องสว่างและใช้พลังงานไฟฟ้าในการให้แสงสว่างเท่าใด ซึ่งก่อนทำการเลือกซื้อหรือติดตั้งโคมไฟถนน LED ทุกครั้ง […]