Tag Archives: การจัดทิศทางแสงไฟสปอร์ตไลท์ LED

การออกแบบและจัดทิศทางแสงไฟสปอร์ตไลท์ LED ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

blank

การออกแบบและจัดทิศทางแสงไฟสปอร์ตไลท์ LED ให้เหมาะสมกับการใช้งาน การให้แสงสว่างของโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED จะนิยมให้แสงสว่างเพื่อการส่องเน้น ให้แสงสว่างในวงกว้าง เพื่อส่องเน้นวัตถุทำให้เกิดความสวยงาม และสร้างจุดเด่น โดยส่วนมากจะนิยมติดตั้งเพื่อเพิ่มจุดเด่นให้กับงานศิลปะ สิ่งของ สินค้า เช่น การติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED เพื่อเป็นไฟส่องป้ายโฆษณา ไฟส่องอาคาร ไฟส่องลานกิจกรรม ไฟส่องลานจอดรถ ซึ่งแสงจากโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED หากมีการติดตั้งในปริมาณมากจะก่อให้เกิดแสงจ้า                 ซึ่งการเกิดแสงจ้านั้นแบ่งออกเป็นแสงจ้าที่เข้าสู่สายตาโดยตรงและแสงจ้าที่เกิดจากการสะท้อน แสงจ้าที่เกิดจากการสะท้อนจะสร้างความระคายเคืองสายตามากกว่าแสงจ้าที่เข้าสู่สายตาโดยตรง                 สำหรับแสงจ้าที่เข้าสู่สายตาโดยตรง(Direct Glare) จะเกิดจากโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ที่ส่องผ่านดวงไฟที่ทำการติดตั้ง และมีปริมาณแสงในปริมาณมากเกินกว่าที่พื้นที่แต่ละพื้นที่ต้องการ ในส่วนของวิธีการลดการเกิดแสงจ้านั้น จะต้องดูว่าแสงจ้าที่เกิดขึ้นนั้นมากจากหน้าต่างหรือดวงไฟ หากเป็นการเกิดแสงจ้าที่เกิดจากหน้าต่าง ให้ทำการหาผ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆมาปิดบัง เพื่อไม่ให้เกิดแสงจ้าที่มากเกินไป หรืออาจเปลี่ยนทิศทางของสายตา อย่าให้สายตามองแสงจ้ามากเกินไป เพราะอาจส่งผลกระทบต่อจอประสาทตาในระยะยาว แต่ถ้าหากเป็นการเกิดแสงจ้าจากดวงไฟ โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED   ให้ทำการเปลี่ยนตำแหน่งที่ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED หรือโคมไฟที่ให้แสงสว่างในบริเวณนั้นๆ เพื่อให้แสงสว่างจากโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 50w ส่องไปยังที่อื่นและไม่เข้าสู่สายตาเราโดยตรง                 แสงจ้าจากการสะท้อน(Reflected Glare) เกิดจากการส่องสว่างของโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED แล้วตกกระทบบนพื้นผิวต่างๆ แล้วสะท้อนเข้าสู่สายตามนุษย์  การสะท้อนในรูปแบบนี้มักเกิดบนวัตถุที่มีความมันและเงา โดยแสงจ้าที่เกิดจากการสะท้อนจะมีความรุนแรงและสร้างความรำคาญแก่สายตามากกว่าแสงจ้าที่พุ่งเข้าสู่สายตาโดยตรง ในส่วนของการแก้ไขและลดแสงจ้าที่เกิดจากการสะท้อนนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี […]