ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED 250W RICH PLUS

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED 250W RICH PLUS ผลงานการติดตั้ง โคมไฮเบย์ LED 250W RICH PLUS แสงขาว 6500K จำนวน 8 โคม [...]

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลงานการติดตั้ง โคมไฮเบย์ LED 150W RICH SHARK แสงขาว จำนวน 8 โคม ติดตั้งบริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนแห่งหนึ่ง ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้แสงสว่างบริเวณสนามในตอนกลางคืน [...]