โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ RICH

 

 

โคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์ RICH