โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 90W

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 90w
   
โคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์ 70w