เสาไฟถนน มีหลากหลายรูปแบบในการใช้งาน เช่น เสาไฟถนนกิ่งเดี่ยว เสาไฟถนน กิ่งคู่ เสาไฮแมส เสาทรงกระบอก เป็นต้น ใช้ติดตั้งร่วมกับโคมไฟถนน และ โคมไฟถนน led โดยทั่วไปความสูงของเสาไฟถนน เริ่มตั้งแต่ 6,8,10,12 เมตร และเสาไฟถนน อาจมีความสูงถึง 20-30 เมตร โดยทั่วไปเสาไฟถนน จะ มี 2 ประเภท คือ เสาไฟถนนกิ่งเดี่ยว และ เสาไฟถนนกิ่งคู่ ตัวเสาไฟจะมีช่องเปิด (Service Door) สำหรับต่อสายไฟและอุปกรณ์