เรามีจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

      เรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร ท่อร้อยสายไฟ และ สายไฟฟ้า หลากหลายชนิดให้ลูกค้าได้เลือก เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่งานก่อสร้างทั่วไปอาทิ เช่น การก่อสร้างสำนักงาน เป็นต้น

สายไฟคุณภาพ

 ที่เราคัดสรรมาให้คุณ

การเลือกสายไฟสำหรับ บ้านพักอาศัย หรือ อาคารขนาดเล็ก สิ่งสำคัญที่สุดคือ เรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของการผลิตที่ได้มาตรฐาน มอก. และ มาตรฐานระดับสากล IEC  เพราะสายไฟในกลุ่มประเภท Household รวมไปถึงสายโทรศัพท์ เป็นสายไฟที่ใกล้ตัวผู้อยู่อาศัยมากที่สุด และ อยู่รอบตัวของผู้ใช้ตลอดเวลา ดังนั้นควรเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกต้องตรงมาตรฐานกำหนด คุณภาพสูง และ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน นอกจากนั้นควรพิจารณาถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วย ซึ่งได้แก่

 • ตัวนำทองแดง มีค่าความนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม โดย Phelps dodge เลือกใช้ทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งเป็นเกรดที่ดีที่สุด
 • ฉนวนและเปลือกสายไฟต้องเลือกใช้ PVC เกรดพิเศษที่สามารถทนอุณหภูมิความร้อนได้ตรงตามมาตรฐานกำหนด

เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไม่รั่วไหลมาทำอันตรายแก่ผู้ใช้งาน และสายไฟมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สำหรับสายไฟในกลุ่ม Household จะมีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 300V-750V ได้แก่ สาย 60227 IEC01 THW , VCT , VAF , NYY

ประเภทสายไฟ

THW-Aสาย : THW-A

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำหุ้มฉนวน PVC
แรงดัน :  750 V
ขนาด : 10-300 sq.mm.
มาตรฐาน : TIS 293-2541
การใช้งาน : สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้ง และ เปียก นิยมติดตั้งด้วยการเดินลอยในอากาศ
เดินบนลูกถ้วยฉนวน

60227 IEC 01(THW)

สาย : 60227 IEC 01 (THW)

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งและตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน :  450/750 V
จำนวนแกน : 1 แกน
ขนาด : 1.5-400 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเดินร้อยท่อภายในบ้านและอาคาร , ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า , เดินในช่องเดินสายแบบปิดมิดชิด และ ต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย

60227-IEC101

สาย : 60227 IEC 10

ครงสร้างสาย :   สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งหรือตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน :  300/500 V
ขนาด : 1.5-35 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟที่ใช้เดินภายในบ้านและภายในอาคาร วางบนราง
Wire way , Cable tray , Ladder , ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต , ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า
เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย , วางบนรางเคเบิล , เดินลอยในอากาศ , เดินบนฉนวนลูกถ้วย

60227-IEC-53-(VKF)

สาย : 60227 IEC 53 (VKF)

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน :  300/500 V
ขนาด : 0.75-2.5 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ปั๊กพ่วง ปลั๊กสามตา , และใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิด
หยิบยกได้

60227-IEC-52

สาย : 60227 IEC 52

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน :  300/300 V
ขนาด : 0.5-0.75 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : ใช่ต่อภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถหยิบยกได้

VAF-1VAF-G

สาย : VAF, VAF-G

โครงสร้างสาย :  สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งหรือตีเกลียว , ฉนวนพีวีซี , หลายแกน
แรงดัน :   300/500 V
ขนาด :  1-16 sq.mm.
มาตรฐาน :  มอก. 11-2553
การใช้งาน :  เดินในช่องเดินสาย และ ต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย , เดินเกาะผนัง

NYY,-NYY-G

สาย : NYY, NYY-G

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งหรือตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, มีทั้งแกนเดียวและหลายแกน
แรงดัน :  450/750 V
ขนาด : แกนเดียว : 1-500 sq.mm. หลายแกน : 50-300 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟที่ใช้เดินภายใน และ ภายนอกอาคาร นิยมใช้เดินร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรงในสวน
หรือก่อนเข้าอาคาร , สามารถร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต , ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า , เดินในช่องเดินสาย
และ ต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย , วางบนรางเคเบิล , เดินลอยในอากาศ , เดินบนฉนวนลูกถ้วย

VCT,-VCT-G

สาย : VCT, VCT-G

โครงสร้างสาย :  สายไฟตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, มีทั้งแกนเดียวและหลายแกน
แรงดัน :   450/750 V
ขนาด :  4-35 sq.mm.
มาตรฐาน :  มอก. 11-2553
การใช้งาน :  สายไฟที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องมือช่าง มอเตอร์ สามารถติดตั้งด้วยการร้อยท่อฝังดิน
 ฝังดินโดยตรง, ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต , ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า , เดินในช่องเดินสาย , วางบนราง
 เคเบิล , เดินลอยในอากาศ , เดินบนฉนวนลูกถ้วย

CV

สาย : CV

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าแกนเดียวและหลายแกน ตัวนำทองแดงตีเกลียว
หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก PVC
แรงดัน :  0.6/1 (1.2) kV
จำนวนแกน :  1, 2, 3, 4 หรือ 5 แกน
ขนาด : แกนเดียว : 1.5 – 630 ตร.มม. หลายแกน : 1.5 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน : IEC 60502-1
การใช้งาน : ใช้ในงานติดตั้งทั่วไป วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
การติดตั้งภายในอาคารต้องเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด
( ร้อยท่อหรือเดินใน wire-way แบบปิดมิดชิด )

CV-FD

สาย : CV-FD

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน XLPE เปลือก FR-PVC
แรงดัน :  0.6/1(1.2) kV
ขนาด : แกนเดียว : 10-630 sq.mm. หลายแกน : 10-400 sq.mm.
มาตรฐาน : IEC 60502-1
การใช้งาน : สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้ง และ เปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนรางwire-way
cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดิน และ ฝังดินโดยตรงได้

CVV

สาย : CVV

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน PVC เปลือก PVC
แรงดัน :  0.6/1 (1.2) kV
ขนาด : 1.5-6 sq.mm.
มาตรฐาน : IEC 60502-1
การใช้งาน : สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้ง และ เปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนราง wire-way
cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดิน และ ฝังดินโดยตรงได้

CVV-S-(ตามมาตรฐาน-IEC-60502-1)

สาย : CVV-S (ตามมาตรฐาน IEC 60502-1)

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดง PVC เปลือก PVC ชีลด้วยเทปทองแดง
แรงดัน :  0.6/1 (1.2) kV
ขนาด : 1.5-6 sq.mm.
มาตรฐาน : IEC 60502-1
การใช้งาน : สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้ง และ เปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนราง
wire-way cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดิน และ ฝังดินโดยตรงได้

SAC

สาย : SAC 

โครงสร้างสาย : สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำอลูมิเนียมแบบอัดแน่น หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก XLPE
แรงดัน :  23 , 35 kV
ขนาด : 35 – 240 ตร.มม.
มาตรฐาน : TIS 2341-2555/MEA/PEA
การใช้งาน : เดินลอยในอากาศ เดินบนฉนวนลูกถ้วย
ติดต่อ SALES ดูสินค้าสายไฟ

ท่อร้อยสายไฟคุณภาพ

 ที่เราคัดสรรมาให้คุณ

ประเภทท่อร้อยสายไฟ

ท่อร้อยสาย HDPE

ท่อร้อยสาย HDPE

       ท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงสุด (HDPE) หรือท่อ พี.อี. ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิีน ซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกเชิงวิศวกรรมที่นอกจากให้คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีที่ดีแล้ว ยังทำให้ท่อมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีและสามารถใช้ประโยชน์ในงานท่อร้อยสายไฟฟ้า อีกทั้งวัสดุโพลีเอทีลีนที่มีคุณภาพ และความสะอาดสูงมากขึ้น ในวงการอุตสาหกรรมสายเคเบิ้ลใช้วัสดุโพลีเอทิลีนเกรดดังกล่าวในการผลิตฉนวนและเปลือกหุ้มป้องกัน สำหรับสายเคเบิ้ลเพื่อการติดต่อสื่อสารที่บางที่สุด จนถึงเคเบิ้ลสำหรับส่งกระแสไฟฟ้าที่มีเลือกหนาที่สุด ซึ่งสามารถรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง 500KV.

* ความยาวของท่อสามารถสั่งผลิตได้ยาวกว่า 100 เมตร/ม้วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการขนส่ง

วัตถุดิบ: เม็ดพลาสติก HDPE ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน TIS2559-2554 ( PE80,  PE100 )
ลักษณะการใช้งาน: ร้อยสายไฟและสายสัญญาณ, HDD
ชั้นคุณภาพ: ร้อยสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ , HDD​ PE80&100 / CLASS-I , PN3.2 – PN25 ( หน่วยเป็นบาร์ )
ขนาดที่สามารถผลิตได้: Dia ø20 mm. – ø1200 mm.​
ผลิตตามมาตรฐาน: TIS982-2556, DIN8074/75-1999, ISO4427:2007, SFS4231/4232, AS/NZS4130:2009, BS EN12201:2011
ลักษณะ: ผิวท่อคาดสีส้ม / ขาว / เหลือง มีความมันเงา
คุณสมบัติ: ทนทานต่อแรงดัน ทนทานต่อแรงกดทับ ทนทานต่อแสง UV ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนทานต่อสารเคมี
อายุการใช้งาน: 50 ปี

คุณสมบัติโดดเด่น สำหรับ ท่อHDPE

1. ท่อHDPE ประเภทร้อยสายไฟฟ้าจะคาดแถบสีส้มบนผิวด้านนอกของท่อHDPE เพื่อแยกประเภทการใช้งาน สะดวกและปลอดภัยต่อการซ่อมบำรุงท่อ HDPE

2. ท่อHDPE  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 32มม. จนถึง 160มม. ความยาวมาตรฐานของท่อHDPE ท่อนละ 6 เมตร หรือ ท่อHDPE ขนาด 32-110 มม. (CLASS I) สามารถม้วนเป็นขดได้ยาวม้วนละ 50 หรือ 100 เมตร น้ำหนักเบา สะดวกต่อการขนส่ง ประหยัดจุดเชื่อมต่อและเวลาการติดตั้ง

3. วัสดุที่ใช้ทำท่อHDPE มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าทำให้เชื่อมั่นได้ว่าท่อHDPE ที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้า ปลอดภัยต่อการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว

4. ท่อHDPE สามารถทนทานต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของดินได้เป็นอย่างดี ไม่เกิดเป็นสนิมหรือผุกร่อน สำหรับท่อHDPE ที่ฝังใต้ดิน ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน

5. ท่อHDPE สามารถทนต่อแรงกระแทก และ แรงกดทับที่เกิดจากการฝังกลบ มีความยืดหยุ่นตัวสูง ไม่เกิดการแตกร้าวหรือหักของท่อ สามารถหดตัวได้ และ ปลอดภัยต่อการเปลี่ยนแปลงของ สภาพพื้นที่ เช่น แผ่นดินไหว หรือ การทรุดตัวของพื้นที่ เป็นต้น

6. ท่อHDPE ผิวภายนอกในท่อเรียบมันมีความฝืดต่ำ ทำให้ท่อHDPE สามารถร้อยสายผ่านได้สะดวกและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสายเคเบิ้ล

ท่อลูกฟูก ฝังดิน EFLEX

ท่อลูกฟูก ฝังดิน EFLEX
 

ท่อลูกฟูกสีดำ มีความยืดหยุ่นสูง ราคาถูก ติดตั้งง่ายมาก ทำจาก Polyethylene (PE) น้ำหนักเบา มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี กันน้ำได้ดี ใช้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร เป็นฉนวนไฟฟ้่า ผู้แทนจำหน่าย สายไฟ ระบบป้องกันฟ้าผ่า สายโทรศัพท์และสายสัญญาน

ตารางท่อลูกฟูก

ท่อลูกฟูกแบบผ่า COT TUBE

ท่อลูกฟูกแบบผ่า COT TUBE

COT – แบบผ่า / แบบไม่ผ่า

ท่อลูกฟูกแบบผ่า COT TUBE

ท่อลูกฟูก ฝังดิน PFLEX

ท่อลูกฟูก ฝังดิน PFLEX
 
ท่อลูกฟูก-ฝังดิน-EFLEX

PFLEX-CD : ท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์พลาสติก ลูกฟูกแบบอ่อนตัว ทำด้วยไฮเดนซิตี้โพลีเอธธิลีน (Hight Density Polyethylene) ท่อนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ฝังในคอนกรีตอย่างเดียว 

PFLEX-CD-FR : ท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์พลาสติก ลูกฟูกแบบอ่อนตัว ผสมสารกันไฟ (Flame Retardant) ท่อนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในบริเวณที่โล่งในอาคารหรือบนฝ้าาของอาคาร

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ RSC

   ผลิตด้วยการชุบสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้สามารถทนต่อความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และ ยังชุบสารป้องกันการกัดกร่อนชนิดใส เพื่อทำให้ผิวภายนอก ทนทาน และมีความต้านทานสูงกว่าภายในที่เคลือบด้วยอีพ็อกซี่คุณภาพดีกว่า

RSC

คุณสมบัติ

 1. โค้งงอได้ 
  White Conduit ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง และ ผ่านกระบวนการหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้าด้วยความถี่สูงเพื่อป้องกันการแตกเมื่อบิดงอ
 2. สามารถดันสายไฟเข้าและดึงออกได้ง่าย
  อีพ๊อกซี่เรซิ่นคุณภาพสูงที่เคลื่อบผิวภายในช่วยให้สามารถดึงสายไฟได้อย่างง่ายดาย และช่วยไม่ให้สึกกร่อนอีกด้วย
 3. ประกอบง่ายและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
  มีเกลียวที่แม่นยำและคม ซึ่งตัดโดยการใช้เครื่องจักร ย่อมหมายความว่าสามารถติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็ว เกลียวที่แม่นยำยังช่วยให้ข้อต่อแน่นสนิทไม่มีน้ำซึมเข้า
 4. มีความทนทานสูงต่อการสึกกร่อน
  ด้วยผิวด้านนอกที่เคลื่อนสังกะสีบริสุทธ์ และ ผิวด้านในที่ฉาบด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่น ช่วยป้องกัน White Conduit ไม่ให้สึกกร่อน แม้ถูกสารเคมี หรือ อากาสใกล้ทะเลก็ตาม
 5. มีคุณภาพเท่ากันทุกชิ้น
  เหล็กแผ่นถูกนำมาม้วน , เคลือบลังกะสี และทำเกลียว ภายในกระบวนการอัตโนมัติที่ต่อเนื่องกัน เพื่อให้มีคุณภาพสูงเท่าเทียมกันทุกชิ้น

ท่อร้อยสายไฟ IMC


ผลิตด้วยการชุบสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้สามารถทนต่อความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และ ยังชุบสารป้องกันการกัดกร่อนชนิดใส เพื่อทำให้ผิวภายนอก ทนทาน และ มีความต้านทานสูงกว่าภายในที่เคลือบด้วยอีพ็อกซี่คุณภาพดีกว่า

imc

คุณสมบัติ

 1. โค้งงอได้ 
  White Conduit ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง และ ผ่านกระบวนการหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้าด้วยความถี่สูงเพื่อป้องกันการแตกเมื่อบิดงอ
 2. สามารถดันสายไฟเข้าและดึงออกได้ง่าย
  อีพ๊อกซี่เรซิ่นคุณภาพสูงที่เคลื่อบผิวภายในช่วยให้สามารถดึงสายไฟได้อย่างง่ายดาย และช่วยไม่ให้สึกกร่อนอีกด้วย
 3. ประกอบง่ายและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
  มีเกลียวที่แม่นยำและคม ซึ่งตัดโดยการใช้เครื่องจักร ย่อมหมายความว่าสามารถติดตั้งได้ง่าย และ รวดเร็ว เกลียวที่แม่นยำยังช่วยให้ข้อต่อแน่นสนิทไม่มีน้ำซึมเข้า
 4. มีความทนทานสูงต่อการสึกกร่อน
  ด้วยผิวด้านนอกที่เคลื่อนสังกะสีบริสุทธ์ และ ผิวด้านในที่ฉาบด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่น ช่วยป้องกัน White Conduit ไม่ให้สึกกร่อน แม้ถูกสารเคมี หรือ อากาสใกล้ทะเลก็ตาม
 5. มีคุณภาพเท่ากันทุกชิ้น
  เหล็กแผ่นถูกนำมาม้วน , เคลือบลังกะสี และทำเกลียว ภายในกระบวนการอัตโนมัติที่ต่อเนื่องกัน เพื่อให้มีคุณภาพสูงเท่าเทียมกันทุกชิ้น

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ EMT

     ผลิตด้วยการชุบสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้สามารถทนต่อความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และ ยังชุบสารป้องกันการกัดกร่อนชนิดใส เพื่อทำให้ผิวภายนอก ทนทาน และ มีความต้านทานสูงกว่าภายในที่เคลือบด้วยอีพ็อกซี่คุณภาพดีกว่า

คุณสมบัติ

 1. โค้งงอได้ 
  White Conduit ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง และ ผ่านกระบวนการหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้าด้วยความถี่สูงเพื่อป้องกันการแตกเมื่อบิดงอ
 2. สามารถดันสายไฟเข้าและดึงออกได้ง่าย
  อีพ๊อกซี่เรซิ่นคุณภาพสูงที่เคลื่อบผิวภายในช่วยให้สามารถดึงสายไฟได้อย่างง่ายดาย และ ช่วยไม่ให้สึกกร่อนอีกด้วย
 3. ประกอบง่ายและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
  มีเกลียวที่แม่นยำ และ คม ซึ่งตัดโดยการใช้เครื่องจักร ย่อมหมายความว่าสามารถติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็ว เกลียวที่แม่นยำยังช่วยให้ข้อต่อแน่นสนิทไม่มีน้ำซึมเข้า
 4. มีความทนทานสูงต่อการสึกกร่อน
  ด้วยผิวด้านนอกที่เคลื่อนสังกะสีบริสุทธ์ และ ผิวด้านในที่ฉาบด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่น ช่วยป้องกัน White Conduit ไม่ให้สึกกร่อน แม้ถูกสารเคมี หรือ อากาสใกล้ทะเลก็ตาม
 5. มีคุณภาพเท่ากันทุกชิ้น
  เหล็กแผ่นถูกนำมาม้วน , เคลือบลังกะสี และ ทำเกลียว ภายในกระบวนการอัตโนมัติที่ต่อเนื่องกัน เพื่อให้มีคุณภาพสูงเท่าเทียมกันทุกชิ้น

ท่อร้อยสาย HDPE

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ RSC

ท่อลูกฟูก ฝังดิน EFLEX

ท่อร้อยสายไฟ IMC

ท่อลูกฟูก ฝังดิน PFLEX

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ EMT

ติดต่อ SALES