เรามีจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

      เรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร ท่อร้อยสายไฟ และ สายไฟฟ้า หลากหลายชนิดให้ลูกค้าได้เลือก เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่งานก่อสร้างทั่วไปอาทิ เช่น การก่อสร้างสำนักงาน เป็นต้น

สายไฟคุณภาพ

 ที่เราคัดสรรมาให้คุณ

การเลือกสายไฟสำหรับ บ้านพักอาศัย หรือ อาคารขนาดเล็ก สิ่งสำคัญที่สุดคือ เรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของการผลิตที่ได้มาตรฐาน มอก. และ มาตรฐานระดับสากล IEC  เพราะสายไฟในกลุ่มประเภท Household รวมไปถึงสายโทรศัพท์ เป็นสายไฟที่ใกล้ตัวผู้อยู่อาศัยมากที่สุด และ อยู่รอบตัวของผู้ใช้ตลอดเวลา ดังนั้นควรเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกต้องตรงมาตรฐานกำหนด คุณภาพสูง และ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน นอกจากนั้นควรพิจารณาถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วย ซึ่งได้แก่

 • ตัวนำทองแดง มีค่าความนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม โดย Phelps dodge เลือกใช้ทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งเป็นเกรดที่ดีที่สุด
 • ฉนวนและเปลือกสายไฟต้องเลือกใช้ PVC เกรดพิเศษที่สามารถทนอุณหภูมิความร้อนได้ตรงตามมาตรฐานกำหนด

เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไม่รั่วไหลมาทำอันตรายแก่ผู้ใช้งาน และสายไฟมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สำหรับสายไฟในกลุ่ม Household จะมีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 300V-750V ได้แก่ สาย 60227 IEC01 THW , VCT , VAF , NYY

blank

ประเภทสายไฟ

THW-Aสาย : THW-A

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำหุ้มฉนวน PVC
แรงดัน : 750 V
ขนาด :10-300 sq.mm.
มาตรฐาน :TIS 293-2541
การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้ง และ เปียก นิยมติดตั้งด้วยการเดินลอยในอากาศ
 เดินบนลูกถ้วยฉนวน

60227 IEC 01(THW)

สาย : 60227 IEC 01 (THW)

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งและตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน : 450/750 V
จำนวนแกน :1 แกน
ขนาด :1.5-400 sq.mm.
มาตรฐาน :มอก. 11-2553
การใช้งาน :สายไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเดินร้อยท่อภายในบ้านและอาคาร , ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
 ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า , เดินในช่องเดินสายแบบปิดมิดชิด และ ต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย

60227-IEC101

สาย : 60227 IEC 10

ครงสร้างสาย :  สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งหรือตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน : 300/500 V
ขนาด :1.5-35 sq.mm.
มาตรฐาน :มอก. 11-2553
การใช้งาน :สายไฟที่ใช้เดินภายในบ้านและภายในอาคาร วางบนราง
Wire way , Cable tray , Ladder , ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต , ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า
 เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย , วางบนรางเคเบิล , เดินลอยในอากาศ , เดินบนฉนวนลูกถ้วย

60227-IEC-53-(VKF)

สาย : 60227 IEC 53 (VKF)

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน : 300/500 V
ขนาด :0.75-2.5 sq.mm.
มาตรฐาน :มอก. 11-2553
การใช้งาน :สายไฟที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ปั๊กพ่วง ปลั๊กสามตา , และใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิด
 หยิบยกได้

60227-IEC-52

สาย : 60227 IEC 52

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน : 300/300 V
ขนาด :0.5-0.75 sq.mm.
มาตรฐาน :มอก. 11-2553
การใช้งาน :ใช่ต่อภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถหยิบยกได้

VAF-1VAF-G

สาย : VAF, VAF-G

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งหรือตีเกลียว , ฉนวนพีวีซี , หลายแกน
แรงดัน :  300/500 V
ขนาด : 1-16 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : เดินในช่องเดินสาย และ ต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย , เดินเกาะผนัง

NYY,-NYY-G

สาย : NYY, NYY-G

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งหรือตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, มีทั้งแกนเดียวและหลายแกน
แรงดัน : 450/750 V
ขนาด :แกนเดียว : 1-500 sq.mm. หลายแกน : 50-300 sq.mm.
มาตรฐาน :มอก. 11-2553
การใช้งาน :สายไฟที่ใช้เดินภายใน และ ภายนอกอาคาร นิยมใช้เดินร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรงในสวน
 หรือก่อนเข้าอาคาร , สามารถร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต , ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า , เดินในช่องเดินสาย
 และ ต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย , วางบนรางเคเบิล , เดินลอยในอากาศ , เดินบนฉนวนลูกถ้วย

VCT,-VCT-G

สาย : VCT, VCT-G

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, มีทั้งแกนเดียวและหลายแกน
แรงดัน :  450/750 V
ขนาด : 4-35 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องมือช่าง มอเตอร์ สามารถติดตั้งด้วยการร้อยท่อฝังดิน
  ฝังดินโดยตรง, ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต , ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า , เดินในช่องเดินสาย , วางบนราง
  เคเบิล , เดินลอยในอากาศ , เดินบนฉนวนลูกถ้วย

CV

สาย : CV

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียวและหลายแกน ตัวนำทองแดงตีเกลียว
 หุ้มฉนวน XLPE และเปลือก PVC
แรงดัน : 0.6/1 (1.2) kV
จำนวนแกน : 1, 2, 3, 4 หรือ 5 แกน
ขนาด :แกนเดียว : 1.5 – 630 ตร.มม. หลายแกน : 1.5 – 400 ตร.มม.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
การใช้งาน :ใช้ในงานติดตั้งทั่วไป วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
 การติดตั้งภายในอาคารต้องเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด
 ( ร้อยท่อหรือเดินใน wire-way แบบปิดมิดชิด )

CV-FD

สาย : CV-FD

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน XLPE เปลือก FR-PVC
แรงดัน : 0.6/1(1.2) kV
ขนาด :แกนเดียว : 10-630 sq.mm. หลายแกน : 10-400 sq.mm.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้ง และ เปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนรางwire-way
 cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดิน และ ฝังดินโดยตรงได้

CVV

สาย : CVV

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน PVC เปลือก PVC
แรงดัน : 0.6/1 (1.2) kV
ขนาด :1.5-6 sq.mm.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้ง และ เปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนราง wire-way
 cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดิน และ ฝังดินโดยตรงได้

CVV-S-(ตามมาตรฐาน-IEC-60502-1)

สาย : CVV-S (ตามมาตรฐาน IEC 60502-1)

โครงสร้างสาย :สายไฟตัวนำทองแดง PVC เปลือก PVC ชีลด้วยเทปทองแดง
แรงดัน : 0.6/1 (1.2) kV
ขนาด :1.5-6 sq.mm.
มาตรฐาน :IEC 60502-1
การใช้งาน :สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้ง และ เปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนราง
 wire-way cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดิน และ ฝังดินโดยตรงได้

SAC

สาย : SAC 

โครงสร้างสาย :สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำอลูมิเนียมแบบอัดแน่น หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก XLPE
แรงดัน : 23 , 35 kV
ขนาด :35 – 240 ตร.มม.
มาตรฐาน :TIS 2341-2555/MEA/PEA
การใช้งาน :เดินลอยในอากาศ เดินบนฉนวนลูกถ้วย
ติดต่อ SALES ดูสินค้าสายไฟ
 

ท่อร้อยสายไฟคุณภาพ

 ที่เราคัดสรรมาให้คุณ

ประเภทท่อร้อยสายไฟ

ท่อร้อยสาย HDPE

ท่อร้อยสาย HDPE

       ท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงสุด (HDPE) หรือท่อ พี.อี. ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิีน ซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกเชิงวิศวกรรมที่นอกจากให้คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีที่ดีแล้ว ยังทำให้ท่อมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีและสามารถใช้ประโยชน์ในงานท่อร้อยสายไฟฟ้า อีกทั้งวัสดุโพลีเอทีลีนที่มีคุณภาพ และความสะอาดสูงมากขึ้น ในวงการอุตสาหกรรมสายเคเบิ้ลใช้วัสดุโพลีเอทิลีนเกรดดังกล่าวในการผลิตฉนวนและเปลือกหุ้มป้องกัน สำหรับสายเคเบิ้ลเพื่อการติดต่อสื่อสารที่บางที่สุด จนถึงเคเบิ้ลสำหรับส่งกระแสไฟฟ้าที่มีเลือกหนาที่สุด ซึ่งสามารถรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง 500KV.

blank

* ความยาวของท่อสามารถสั่งผลิตได้ยาวกว่า 100 เมตร/ม้วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการขนส่ง

วัตถุดิบ:เม็ดพลาสติก HDPE ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน TIS2559-2554 ( PE80,  PE100 )
ลักษณะการใช้งาน: ร้อยสายไฟและสายสัญญาณ, HDD
ชั้นคุณภาพ:ร้อยสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ , HDD​ PE80&100 / CLASS-I , PN3.2 – PN25 ( หน่วยเป็นบาร์ )
ขนาดที่สามารถผลิตได้:Dia ø20 mm. – ø1200 mm.​
ผลิตตามมาตรฐาน:TIS982-2556, DIN8074/75-1999, ISO4427:2007, SFS4231/4232, AS/NZS4130:2009, BS EN12201:2011
ลักษณะ:ผิวท่อคาดสีส้ม / ขาว / เหลือง มีความมันเงา
คุณสมบัติ:ทนทานต่อแรงดัน ทนทานต่อแรงกดทับ ทนทานต่อแสง UV ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนทานต่อสารเคมี
อายุการใช้งาน:50 ปี
 

คุณสมบัติโดดเด่น สำหรับ ท่อHDPE

1. ท่อHDPE ประเภทร้อยสายไฟฟ้าจะคาดแถบสีส้มบนผิวด้านนอกของท่อHDPE เพื่อแยกประเภทการใช้งาน สะดวกและปลอดภัยต่อการซ่อมบำรุงท่อ HDPE

2. ท่อHDPE  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 32มม. จนถึง 160มม. ความยาวมาตรฐานของท่อHDPE ท่อนละ 6 เมตร หรือ ท่อHDPE ขนาด 32-110 มม. (CLASS I) สามารถม้วนเป็นขดได้ยาวม้วนละ 50 หรือ 100 เมตร น้ำหนักเบา สะดวกต่อการขนส่ง ประหยัดจุดเชื่อมต่อและเวลาการติดตั้ง

3. วัสดุที่ใช้ทำท่อHDPE มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าทำให้เชื่อมั่นได้ว่าท่อHDPE ที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้า ปลอดภัยต่อการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว

4. ท่อHDPE สามารถทนทานต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของดินได้เป็นอย่างดี ไม่เกิดเป็นสนิมหรือผุกร่อน สำหรับท่อHDPE ที่ฝังใต้ดิน ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน

5. ท่อHDPE สามารถทนต่อแรงกระแทก และ แรงกดทับที่เกิดจากการฝังกลบ มีความยืดหยุ่นตัวสูง ไม่เกิดการแตกร้าวหรือหักของท่อ สามารถหดตัวได้ และ ปลอดภัยต่อการเปลี่ยนแปลงของ สภาพพื้นที่ เช่น แผ่นดินไหว หรือ การทรุดตัวของพื้นที่ เป็นต้น

6. ท่อHDPE ผิวภายนอกในท่อเรียบมันมีความฝืดต่ำ ทำให้ท่อHDPE สามารถร้อยสายผ่านได้สะดวกและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสายเคเบิ้ล  

ท่อลูกฟูก ฝังดิน EFLEX

blank
 

ท่อลูกฟูกสีดำ มีความยืดหยุ่นสูง ราคาถูก ติดตั้งง่ายมาก ทำจาก Polyethylene (PE) น้ำหนักเบา มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี กันน้ำได้ดี ใช้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร เป็นฉนวนไฟฟ้่า ผู้แทนจำหน่าย สายไฟ ระบบป้องกันฟ้าผ่า สายโทรศัพท์และสายสัญญาน

ตารางท่อลูกฟูก

ท่อลูกฟูกแบบผ่า COT TUBE

blank

COT – แบบผ่า / แบบไม่ผ่า

ท่อลูกฟูกแบบผ่า COT TUBE

 

ท่อลูกฟูก ฝังดิน PFLEX

blank
 
ท่อลูกฟูก-ฝังดิน-EFLEX
 

PFLEX-CD : ท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์พลาสติก ลูกฟูกแบบอ่อนตัว ทำด้วยไฮเดนซิตี้โพลีเอธธิลีน (Hight Density Polyethylene) ท่อนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ฝังในคอนกรีตอย่างเดียว 

PFLEX-CD-FR : ท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์พลาสติก ลูกฟูกแบบอ่อนตัว ผสมสารกันไฟ (Flame Retardant) ท่อนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในบริเวณที่โล่งในอาคารหรือบนฝ้าาของอาคาร

blank

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ RSC

blank

   ผลิตด้วยการชุบสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้สามารถทนต่อความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และ ยังชุบสารป้องกันการกัดกร่อนชนิดใส เพื่อทำให้ผิวภายนอก ทนทาน และมีความต้านทานสูงกว่าภายในที่เคลือบด้วยอีพ็อกซี่คุณภาพดีกว่า

RSC

คุณสมบัติ

 1. โค้งงอได้ 
  White Conduit ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง และ ผ่านกระบวนการหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้าด้วยความถี่สูงเพื่อป้องกันการแตกเมื่อบิดงอ
 2. สามารถดันสายไฟเข้าและดึงออกได้ง่าย
  อีพ๊อกซี่เรซิ่นคุณภาพสูงที่เคลื่อบผิวภายในช่วยให้สามารถดึงสายไฟได้อย่างง่ายดาย และช่วยไม่ให้สึกกร่อนอีกด้วย
 3. ประกอบง่ายและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
  มีเกลียวที่แม่นยำและคม ซึ่งตัดโดยการใช้เครื่องจักร ย่อมหมายความว่าสามารถติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็ว เกลียวที่แม่นยำยังช่วยให้ข้อต่อแน่นสนิทไม่มีน้ำซึมเข้า
 4. มีความทนทานสูงต่อการสึกกร่อน
  ด้วยผิวด้านนอกที่เคลื่อนสังกะสีบริสุทธ์ และ ผิวด้านในที่ฉาบด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่น ช่วยป้องกัน White Conduit ไม่ให้สึกกร่อน แม้ถูกสารเคมี หรือ อากาสใกล้ทะเลก็ตาม
 5. มีคุณภาพเท่ากันทุกชิ้น
  เหล็กแผ่นถูกนำมาม้วน , เคลือบลังกะสี และทำเกลียว ภายในกระบวนการอัตโนมัติที่ต่อเนื่องกัน เพื่อให้มีคุณภาพสูงเท่าเทียมกันทุกชิ้น

 

ท่อร้อยสายไฟ IMC

blank
     ผลิตด้วยการชุบสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้สามารถทนต่อความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และ ยังชุบสารป้องกันการกัดกร่อนชนิดใส เพื่อทำให้ผิวภายนอก ทนทาน และ มีความต้านทานสูงกว่าภายในที่เคลือบด้วยอีพ็อกซี่คุณภาพดีกว่า

imc

คุณสมบัติ

 1. โค้งงอได้ 
  White Conduit ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง และ ผ่านกระบวนการหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้าด้วยความถี่สูงเพื่อป้องกันการแตกเมื่อบิดงอ
 2. สามารถดันสายไฟเข้าและดึงออกได้ง่าย
  อีพ๊อกซี่เรซิ่นคุณภาพสูงที่เคลื่อบผิวภายในช่วยให้สามารถดึงสายไฟได้อย่างง่ายดาย และช่วยไม่ให้สึกกร่อนอีกด้วย
 3. ประกอบง่ายและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
  มีเกลียวที่แม่นยำและคม ซึ่งตัดโดยการใช้เครื่องจักร ย่อมหมายความว่าสามารถติดตั้งได้ง่าย และ รวดเร็ว เกลียวที่แม่นยำยังช่วยให้ข้อต่อแน่นสนิทไม่มีน้ำซึมเข้า
 4. มีความทนทานสูงต่อการสึกกร่อน
  ด้วยผิวด้านนอกที่เคลื่อนสังกะสีบริสุทธ์ และ ผิวด้านในที่ฉาบด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่น ช่วยป้องกัน White Conduit ไม่ให้สึกกร่อน แม้ถูกสารเคมี หรือ อากาสใกล้ทะเลก็ตาม
 5. มีคุณภาพเท่ากันทุกชิ้น
  เหล็กแผ่นถูกนำมาม้วน , เคลือบลังกะสี และทำเกลียว ภายในกระบวนการอัตโนมัติที่ต่อเนื่องกัน เพื่อให้มีคุณภาพสูงเท่าเทียมกันทุกชิ้น

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ EMT

blank     ผลิตด้วยการชุบสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้สามารถทนต่อความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และ ยังชุบสารป้องกันการกัดกร่อนชนิดใส เพื่อทำให้ผิวภายนอก ทนทาน และ มีความต้านทานสูงกว่าภายในที่เคลือบด้วยอีพ็อกซี่คุณภาพดีกว่า

blank

คุณสมบัติ

 1. โค้งงอได้ 
  White Conduit ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง และ ผ่านกระบวนการหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้าด้วยความถี่สูงเพื่อป้องกันการแตกเมื่อบิดงอ
 2. สามารถดันสายไฟเข้าและดึงออกได้ง่าย
  อีพ๊อกซี่เรซิ่นคุณภาพสูงที่เคลื่อบผิวภายในช่วยให้สามารถดึงสายไฟได้อย่างง่ายดาย และ ช่วยไม่ให้สึกกร่อนอีกด้วย
 3. ประกอบง่ายและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
  มีเกลียวที่แม่นยำ และ คม ซึ่งตัดโดยการใช้เครื่องจักร ย่อมหมายความว่าสามารถติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็ว เกลียวที่แม่นยำยังช่วยให้ข้อต่อแน่นสนิทไม่มีน้ำซึมเข้า
 4. มีความทนทานสูงต่อการสึกกร่อน
  ด้วยผิวด้านนอกที่เคลื่อนสังกะสีบริสุทธ์ และ ผิวด้านในที่ฉาบด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่น ช่วยป้องกัน White Conduit ไม่ให้สึกกร่อน แม้ถูกสารเคมี หรือ อากาสใกล้ทะเลก็ตาม
 5. มีคุณภาพเท่ากันทุกชิ้น
  เหล็กแผ่นถูกนำมาม้วน , เคลือบลังกะสี และ ทำเกลียว ภายในกระบวนการอัตโนมัติที่ต่อเนื่องกัน เพื่อให้มีคุณภาพสูงเท่าเทียมกันทุกชิ้น
blank

ท่อร้อยสาย HDPE

blank

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ RSC

blank

ท่อลูกฟูก ฝังดิน EFLEX

blank

ท่อร้อยสายไฟ IMC

blank

ท่อลูกฟูก ฝังดิน PFLEX

blank

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ EMT

ติดต่อ SALES