โคมไฟถนนอลูมิเนียม สำหรับหลอด T5

฿0.00

โคมไฟถนนอลูมิเนียม สำหรับหลอด T5

♦ โคมไฟถนนอลูมิเนียม สำหรับหลอด T5 เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบนกิ่งโคมไฟ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้กับงานภายนอกอาคาร เช่น ทางเดินสาธารณะ ลานจอดรถกลางแจ้ง ทางเดินภายในหมู่บ้าน สนามหญ้า สนามกีฬากลางแจ้ง หรือ งานภาคสนามอื่นๆ
♦ การติดตั้งโคมไฟถนน ล้วนมีแต่ข้อดีทั้งสิ้น  เช่น  ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  หรือป้องกันการเกิดเหตุการณ์อาชญากรรมแก่ผู้ที่สัญจรไปมา และเดินทางเท้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
โคมไฟถนนอลูมิเนียม ใช้ขั้วรับหลอดที่ผลิตมาจากโพลีคาร์บอเนต ทำให้มีความปลอดภัยเมื่อนำไปใช้งาน

Compare