โคมไฟถนน LED 200W LITON STREET PRO

  • Power Factor 0.95
  • อุณหภูมิขณะทำงานอยู่ที่ระหว่าง -20° ถึง 40°C
  • ตัวโคมสามารถปรับมุมองศาได้
  • รับประกันสินค้า 1 ปี
  • มอก. 1955-2551