ไฟฉุกเฉิน LED 12W GE-2015 IWACHI 

รายละเอียด
– ให้ค่าความสว่าง 3750 lm
– ระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่ 10 ชั่วโมง
– ตัวแบตเตอรี่มีขนาดความจุ 4V/5Ah
– ค่าอุณหภูมิแสง เป็นแสงขาว ( Daylight ) 6500K
– มีมาตรฐานป้องกันฝุ่น ระดับ IP30
– มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง

Compare