หลอดไฟ LED 10W MOVO II GATA

  • ให้ค่าอุณหภูมิแสง 6500K , 4000K , 3000K
  • กระแสไฟเข้า 220-240V
  • มุมกระจายแสง 200°
  • ใช้กับขั้ว E27