หลอดไฟไล่ยุง LED LAMPTAN ANTI-MOSQUITO

  • ค่าอุณหภูมิแสง 1800K
  • กระแสไฟเข้า 220-240V
  • มุมกระจายแสง 270°
  • อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง