หลอดไฟไล่ยุง LED LAMPTAN ANTI-MOSQUITO SWITCH

  • ค่าอุณหภูมิแสง 6500K | 1800K
  • กระแสไฟเข้า 220-240V
  • มุมกระจายแสง 260°
  • อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
Compare