ไฟสปอร์ตไลท์ LED 150W Zonic Slim BEC

  • Lumen ของแสงขาว (Daylight) 12000 lm
  • มีระบบป้องกันไฟกระชาก 3kV
  • สามารถป้องกันน้ำและฝุ่น ด้วยค่ามาตรฐาน IP65
  • ผ่านมาตรฐาน มอก.

*สินค้ายกเลิกการจำหน่าย
สปอร์ตไลท์ LED BEC < คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน

Compare