Showing all 17 results

ไฟประดับ

     ไฟตกแต่ง เป็น ไฟขนาดเล็กที่คุณลักษณะไม่เล็กตามตัว เป็นไฟขนาดเล็กที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อการตบแต่งตามร้าน เพื่อให้เกิดความครื้นเครง และ ความรื่นเริงแก่ผู้ที่พบเห็น   

     นอกจากนี้ยังถือเป็นหนึ่งในประเภทของไฟที่มีราคาถูก เหมาะ สำหรับการตกแต่งภายในครัวเรือน ในปัจจุบันเรานิยมนำไฟตกแต่งไปเป็น ไฟแต่งร้าน ตามงานเทศกาลต่างๆ หรือ เป็น ไฟประดับงาน ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานที่ทำงาน ห้างสรรพสินค้า อาคาร เคหสถาน เป็นต้น