Showing all 10 results

ไฟฉุกเฉิน

         ไฟฉุกเฉิน เมื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้เกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ ไฟดับ แผ่นดินไหว สิ่งแรกที่เราต้องทำคือต้องตั้งสติให้ได้และพาตัวเราเองไปยังพิ้นที่ที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด จริงอยู่ที่ว่าสติคือสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแต่นอกเหนือสติของเราแล้วนั้น อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้เรารอดชีวิตออกไปได้ก็สำคัญไม่แพ้กันเช่น ถังดับเพลิง ประตูกันไฟ ประตูกันควัน สปริงเกอร์ ไฟฉุกเฉิน LED เป็นต้น

         ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพราะเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นแล้วอุปกรณ์เหล่านี้ใช้การไม่ได้ ก็อาจก่อให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ได้ หน้าที่หลักของไฟฉุกเฉินก็คือการส่องแสงสว่างหรือแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้คนสามารถออกไปยังจุดปลอดภัย หรือไปยังอุปกรณ์ดับเพลิง, อุปกรณ์ช่วยชีวิต เป็นต้น