Showing all 4 results

โซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop)

โซล่ารูฟท็อป ( Solar Rooftop ) คือการติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ ไว้บนหลังคาบ้านหรือบริเวณดาดฟ้าตึกเพื่อเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือน โดยจะต้องมีเครื่องแปลงไฟ (Inverter) เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ หลังจากนั้นจึงกระจายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แต่ถ้าหากมีการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าปริมาณไฟที่ Inverter จ่ายออกมาหรือเกิดฝนตกท้องฟ้าปิดแผนโซล่าเซลล์ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ระบบจะตัดกลับไปใช้ไฟบ้านปกติ ผู้ที่ต้องการจะระบบโซล่ารูฟท็อปต้องทำการตรวจเช็คความมั่นคงของโครงสร้างหลังคาก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย รวมถึงต้องศึกษาหาข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจเนื่องจากระบบโซล่ารูฟท็อปนั้นมีราคาค่อนข้างสูง

ซึ่งทางบริษัทเราได้มีการจัดจำหน่ายชุดอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปพร้อมติดตั้งในราคาถูก หากลูกค้าสนใจในสินค้าสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทนทาน มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ ช่วยให้แสงผ่านถึงชั้นเชลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมเคลือบด้วยสารกันการสะท้อนแสง

ㆍ รับประกันประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟไม่ต่ำกว่า 80% ยาวนาน 25 ปี

ㆍ รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติ เช่น ผ. กร่อน หรือ หลุดร่อน ยาวนาน 12 ปื

ลักษณะสถานที่การใช้งานของ แผงโซล่าเซลล์ รูฟท็อป (Solar Panel Rooftop)

  • ใช้ติดตั้ง สำหรับกระเบื้อง CPAC
  • ใช้ติดตั้ง สำหรับกระเบื้องลอนคู่
  • ใช้ติดตั้ง สำหรับเมทัลชีทแบบเจาะ
  • ใช้ติดตั้ง สำหรับดาดฟ้าคอนกรีต

 

 

081-428-9789
[email protected]