Showing all 2 results

โคมไฮเบย์ LED Lunar

โคมไฮเบย์ LED Lunar โคมไฟโรงงาน เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่สูง ที่ต้องการแสงสว่างมาก  เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า สนามกีฬาในร่ม โคมไฟโรงงานสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารด้วยเทคโนโลยี LED ประหยัดไฟระดับสูงสุด ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ