Showing all 8 results

โคมไฮเบย์ LED FSL

โคมไฮเบย์ LED FSL เหมาะสำหรับใช้กับงานที่อยู่ในพื้นที่สูง ที่ต้องการแสงสว่างมาก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า สนามกีฬาในร่ม ตัวโคมไฮเบย์ ผลิตมาจากอลูมิเนียมที่ได้คุณภาพอย่างดี ทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรง และทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว มีแสงที่ดูนุ่มนวล มองแล้วดูสบายตา มีการรับประกันการใช้งานของสินค้านานถึง 2 ปี