Showing 1–30 of 34 results

โคมไฟถนน LED EVE

       โคมไฟถนน LED EVE LIGHTING ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และ แสงสว่างชั้นนำของเมืองไทย มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม โคมไฟถนน LED EVE ตั้งแต่ 12W, 24W, 40W, 60W, 90W, 120W, และ150W  มีให้เลือกทั้งแสงขาว (Daylight) และแสงส้ม (Warm White) เหมาะสำหรับการติดตั้งบริเวณภายนอกอาคาร ด้วยค่า IP65

       ” โคมไฟถนนแบรนด์ EVE “ จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำและฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. จึงมั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคาต่อการใช้งาน