Showing all 11 results

โคมไฟถนน LED 300W

โคมไฟถนน LED 300W ติดตั้งบริเวณ ลานปั๊มน้ำมัน สนามกีฬา ลานจอดรถ สวนสาธารณะ  ใช้เป็นโคมไฟถนนสาธารณะ เช่น ชุมชน ศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทาง หลากหลายยี่ห้อ อาทิ EVE , Iwachi , FSL , Lunar , GATA ให้เลือกตามความต้องการสำหรับการใช้งาน ทั้ง 300w  ให้แสงสว่างการกระจายแสงมาก ให้แสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

089-760-1760
LINE@